Hemsidor

Integritetspolicy

Trygghet genom noggranna juridiska avtal och villkor!

Vi förstår att din sinnesfrid är viktig, varför vi presenterar följande viktiga information, juridiska avtal och andra nödvändiga detaljer om våra tjänster. Ta dig tid att läsa var och en noggrant.

Vår integritetspolicy enligt EU - GDPR

(Detta gäller behandlingen av EU-invånares personuppgifter som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och som är ett komplement till vår integritetspolicy).

Om DITTOO

DITTOO är en digital webbyrå som tillhandahåller webbtjänster online som: webbutveckling, webbdesign, e-handel, digital marknadsföring och andra digitala tjänster. Vi finns i Kristianstad, Sverige. Vårt företag är ansvarigt för de personuppgifter som vi har samlat in när du besöker vår webbplats.

Vår webbadress: https://dittoo.se

Personlig information

Personuppgifter är ett juridiskt begrepp som beskriver all information som identifierar en viss person och har speciell betydelse enligt EU:s lagar.

I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgifter all information som kan identifiera dig, antingen direkt eller indirekt, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, din IP-adress, data om din plats eller information om din fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet.

Vi ger dig denna information eftersom vi har samlat in några av dina personuppgifter från dig. Vi samlar in dina uppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på om du är kund, agent eller leverantör.

Vad är den rättsliga grunden och syftet med att lagra dina personuppgifter?

Om du är kund, anställd eller arbetssökande är den personliga information vi har och använder nödvändig för att fullgöra det tjänstekontrakt som du är en del av eller för att utföra de tjänster som du annars har begärt.

Om du är en potentiell kund är den personliga information vi samlar in och använder nödvändig för vårt berättigade intresse av att förse dig med information om de tjänster vi erbjuder och som du har uttryckt intresse för eller som vi tror kommer att vara till nytta för dig.

I vissa fall beror vår rättsliga grund för att samla in dina personuppgifter för att du uttryckligen har samtyckt till vår insamling och användning av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du är kund, jobbsökande, säljare eller agent kommer vi att behålla dina personuppgifter löpande så länge vi har ett berättigat intresse av att informera dig om våra tjänster, eller tills vårt avtalsförhållande har upphört, eftersom fall kan vara.

Vi är skyldiga att behålla viss information i enlighet med lagen, såsom information som behövs för inkomstskatt och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska sparas kan också styras av specifika krav från näringslivet och överenskommen praxis.

Dina rättigheter som registrerade användare

Du har viktiga rättigheter som du kan utöva för att skydda dina personuppgifter. Du kan komma åt dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss på hej@dittoo.se

Du har följande rättigheter angående dina personuppgifter som vi har och behandlar som du kan utöva när som helst:

  • Rätt till åtkomst – du har rätt att begära en kopia av informationen som vi har om dig.
  • Rätt till rättelse – du har rätt att korrigera uppgifter som vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga.
  • Rätten att bli glömd – under vissa omständigheter kan du begära att uppgifterna vi har om dig raderas från våra register.
  • Rätt till begränsning av behandling – där vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt till portabilitet – du har rätt att få de uppgifter vi har om dig överförda till en annan organisation.
  • Rätt att invända – du har rätt att invända mot vissa typer av bearbetning såsom direktmarknadsföring.
  • Rätten till domstolsprövning: om företaget avslår din begäran med stöd av åtkomsträtt kommer vi att ge dig en anledning till varför.

Du har rätt att klaga enligt beskrivningen i processen nedan.

Observera: vi kommer inte att kunna radera information som krävs för att upprätthålla vårt affärssyfte eller som krävs för att underlätta ditt avtal med oss eller för att utföra de tjänster du på annat sätt har begärt av oss. Alla ovanstående förfrågningar kommer att vidarebefordras till andra parter som håller och behandlar dina uppgifter där så är lämpligt.

För mer information om dina personuppgiftsrättigheter vänligen besök informationsombudsmyndigheten webbplats: https://www.itgovernance.eu/sv-se/eu-gdpr-compliance-se

Samtycke

För vissa typer av personuppgifter har vi bett om ditt samtycke till att använda uppgifterna för vissa beskrivna ändamål vid den tidpunkt då du lämnade dem. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

När du ger oss ditt samtycke ger du oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter specifikt för det ändamål som anges i samtyckesförfrågan. När vi ber dig om ytterligare personuppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke till vår föreslagna användning av dessa uppgifter där så krävs, och alltid berätta varför och hur informationen kommer att användas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mejl till hej@dittoo.se

Delning med tredje part

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer som kontrakterats av företaget för att utföra vissa tjänster åt oss eller för att samarbeta direkt med dig. För en fullständig och uppdaterad lista över de tredje parter vi för närvarande använder, vänligen skicka ett mail till hej@dittoo.se

Alla tredje parter som vi kan dela dina uppgifter med är skyldiga att hålla dina uppgifter säkra och att endast använda dem för de ändamål och för att utföra de uppgifter som företaget har identifierat. När de inte längre behöver dina uppgifter för att utföra denna tjänst kommer de att göra sig av med uppgifterna i enlighet med företagets rutiner. Om vi vill vidarebefordra dina personuppgifter till ytterligare tredje parter kommer vi att göra det först när vi har fått ditt samtycke, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att göra något annat.

Internationell överföring av personuppgifter

Företaget kan överföra din personliga information inom företaget och/eller till andra tredje parter, såsom våra tredjepartstjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas i ett annat land än det där de samlades in. Detta kan inkludera USA.

När vi gör det överför vi informationen i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. I synnerhet har vi implementerat skyddsåtgärder i form av standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen.

Skyddsåtgärderna säkerställer efterlevnad av dataskyddskraven i GDPR samt dina rättigheter som är lämpliga för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan få en kopia av standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss på hej@dittoo.se

Policy för kakor "cookies"

För att få den här sidan att fungera korrekt placerar vi ibland små datafiler som kallas cookies på din enhet. Läs mer under vår ”Policy för kakor”.

Så här kontrollerar du cookies

Du kan styra och/eller ta bort cookies som du vill – för detaljer, se https://aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras. Om du gör detta kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Skip to content