Upptäck kraften med DITTOOs kompletta webblösningar för alla dina behov.

Integritetspolicy

>

Vår integritetspolicy enligt EU - GDPR

(Detta gäller behandlingen av EU-invånares personuppgifter som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och som är ett komplement till vår integritetspolicy).

Om DITTOO

DITTOO är en digital webbyrå som tillhandahåller webbtjänster online som: webbutveckling, webbdesign, e-handel, digital marknadsföring och andra digitala tjänster. Vi finns i Kristianstad, Sverige. Vårt företag är ansvarigt för de personuppgifter som vi har samlat in när du besöker vår webbplats.

Vår webbadress: https://dittoo.se

Personlig information

Personuppgifter är ett juridiskt begrepp som beskriver all information som identifierar en viss person och har speciell betydelse enligt EU:s lagar.

I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgifter all information som kan identifiera dig, antingen direkt eller indirekt, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, din IP-adress, data om din plats eller information om din fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet.

Vi ger dig denna information eftersom vi har samlat in några av dina personuppgifter från dig. Vi samlar in dina uppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på om du är kund, agent eller leverantör.

Vad är den rättsliga grunden och syftet med att lagra dina personuppgifter?

Om du är kund, anställd eller arbetssökande är den personliga information vi har och använder nödvändig för att fullgöra det tjänstekontrakt som du är en del av eller för att utföra de tjänster som du annars har begärt.

Om du är en potentiell kund är den personliga information vi samlar in och använder nödvändig för vårt berättigade intresse av att förse dig med information om de tjänster vi erbjuder och som du har uttryckt intresse för eller som vi tror kommer att vara till nytta för dig.

I vissa fall beror vår rättsliga grund för att samla in dina personuppgifter för att du uttryckligen har samtyckt till vår insamling och användning av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du är kund, jobbsökande, säljare eller agent kommer vi att behålla dina personuppgifter löpande så länge vi har ett berättigat intresse av att informera dig om våra tjänster, eller tills vårt avtalsförhållande har upphört, eftersom fall kan vara.

Vi är skyldiga att behålla viss information i enlighet med lagen, såsom information som behövs för inkomstskatt och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska sparas kan också styras av specifika krav från näringslivet och överenskommen praxis.

Dina rättigheter som registrerade användare

Du har viktiga rättigheter som du kan utöva för att skydda dina personuppgifter. Du kan komma åt dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss på [email protected]

Du har följande rättigheter angående dina personuppgifter som vi har och behandlar som du kan utöva när som helst:

 • Rätt till åtkomst – du har rätt att begära en kopia av informationen som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse – du har rätt att korrigera uppgifter som vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätten att bli glömd – under vissa omständigheter kan du begära att uppgifterna vi har om dig raderas från våra register.
 • Rätt till begränsning av behandling – där vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt till portabilitet – du har rätt att få de uppgifter vi har om dig överförda till en annan organisation.
 • Rätt att invända – du har rätt att invända mot vissa typer av bearbetning såsom direktmarknadsföring.
 • Rätten till domstolsprövning: om företaget avslår din begäran med stöd av åtkomsträtt kommer vi att ge dig en anledning till varför.

Du har rätt att klaga enligt beskrivningen i processen nedan.

Observera: vi kommer inte att kunna radera information som krävs för att upprätthålla vårt affärssyfte eller som krävs för att underlätta ditt avtal med oss eller för att utföra de tjänster du på annat sätt har begärt av oss. Alla ovanstående förfrågningar kommer att vidarebefordras till andra parter som håller och behandlar dina uppgifter där så är lämpligt.

För mer information om dina personuppgiftsrättigheter vänligen besök informationsombudsmyndigheten webbplats: https://www.itgovernance.eu/sv-se/eu-gdpr-compliance-se

Samtycke

För vissa typer av personuppgifter har vi bett om ditt samtycke till att använda uppgifterna för vissa beskrivna ändamål vid den tidpunkt då du lämnade dem. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

När du ger oss ditt samtycke ger du oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter specifikt för det ändamål som anges i samtyckesförfrågan. När vi ber dig om ytterligare personuppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke till vår föreslagna användning av dessa uppgifter där så krävs, och alltid berätta varför och hur informationen kommer att användas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mejl till [email protected]

Delning med tredje part

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer som kontrakterats av företaget för att utföra vissa tjänster åt oss eller för att samarbeta direkt med dig. För en fullständig och uppdaterad lista över de tredje parter vi för närvarande använder, vänligen skicka ett mail till [email protected]

Alla tredje parter som vi kan dela dina uppgifter med är skyldiga att hålla dina uppgifter säkra och att endast använda dem för de ändamål och för att utföra de uppgifter som företaget har identifierat. När de inte längre behöver dina uppgifter för att utföra denna tjänst kommer de att göra sig av med uppgifterna i enlighet med företagets rutiner. Om vi vill vidarebefordra dina personuppgifter till ytterligare tredje parter kommer vi att göra det först när vi har fått ditt samtycke, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att göra något annat.

Internationell överföring av personuppgifter

Företaget kan överföra din personliga information inom företaget och/eller till andra tredje parter, såsom våra tredjepartstjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas i ett annat land än det där de samlades in. Detta kan inkludera USA.

När vi gör det överför vi informationen i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. I synnerhet har vi implementerat skyddsåtgärder i form av standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen.

Skyddsåtgärderna säkerställer efterlevnad av dataskyddskraven i GDPR samt dina rättigheter som är lämpliga för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan få en kopia av standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss på [email protected]

Policy för kakor "cookies"

För att få den här sidan att fungera korrekt placerar vi ibland små datafiler som kallas cookies på din enhet.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Detta möjliggör för webbplatsen att komma ihåg dina handlingar och preferenser (som inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) över en tidsperiod, så att du inte behöver fortsätta att ange dem igen när du kommer tillbaka till webbplatsen eller bläddra från en sida till en annan.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Hjälper dig med navigeringen på våra webbplatser
 • För att hjälpa dig att ge feedback till oss
 • Analysera din användning av våra produkter, tjänster eller applikationer


Vi använder följande cookies och klassificerar cookies i följande kategorier:

 • Strikt nödvändiga cookies
 • Annonscookies
 • Analytics-cookies
 • Prestandacookies
 • Sessionscookies
 • Inriktningscookies


Du kan välja bort varje cookiekategori (förutom absolut nödvändiga cookies).

Sekretessinställning för cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Den här informationen kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används mest för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig.

Informationen identifierar vanligtvis inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Blockering av vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi kan erbjuda.

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i vårt system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder som görs av dig som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina integritetsinställningar, logga eller fylla i formulär.

Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

Annonscookies
Annonscookies placeras på din dator av annonsörer och annonsservrar för att visa annonser som med största sannolikhet är av intresse för dig. Dessa cookies tillåter annonsörer och annonsservrar att samla information om dina besök på webbplatsen och andra webbplatser, alternera annonserna som skickas till en specifik dator och spåra hur ofta en annons har setts och av vem. Dessa cookies är länkade till en dator och samlar ingen personlig information om dig.
Analytics Cookies
Analytics-cookies övervakar hur användare nådde webbplatsen och hur de interagerar med och rör sig en gång på webbplatsen. Dessa cookies låter oss veta vilka funktioner på webbplatsen som fungerar bäst och vilka funktioner på webbplatsen som kan förbättras.
Anpassningscookies
Anpassningscookies används för att känna igen återkommande besökare på webbplatsen. Vi använder dessa cookies för att registrera din webbhistorik, de sidor du har besökt och dina inställningar och preferenser varje gång du besöker webbplatsen.
Säkerhetscookies
Anpassningscookies används för att känna igen återkommande besökare på webbplatsen. Vi använder dessa cookies för att registrera din webbhistorik, de sidor du har besökt och dina inställningar och preferenser varje gång du besöker webbplatsen.
Cookies för webbplatshantering
Webbplatshanteringscookies används för att upprätthålla din identitet eller session på webbplatsen så att du inte loggas ut oväntat, och all information du anger behålls från sida till sida. Dessa cookies kan inte stängas av individuellt, men du kan inaktivera alla cookies i din webbläsare.
Cookies från tredje part

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på webbplatsen.

All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du har besökt vår webbplats och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda.

Exempel: Ett antal av våra sidor använder cookies för att komma ihåg:

 • Dina visningsinställningar, som kontrastfärgsinställningar eller teckenstorlek
 • Om du redan har svarat på ett popup-fönster för enkäten som frågar dig om innehållet var användbart eller inte (så att du inte kommer att bli tillfrågad igen)
 • Om du har samtyckt (eller inte) till vår användning av cookies på denna webbplats.

 

Vissa videor som är inbäddade på våra sidor använder också en cookie för att anonymt samla in statistik om hur du kom dit och vilka videor du besökte.

Att aktivera dessa cookies är inte strikt nödvändigt för att webbplatsen ska fungera men det kommer att ge dig en bättre surfupplevelse. Du kan ta bort eller blockera dessa cookies, men om du gör det kanske vissa funktioner på denna webbplats inte fungerar som avsett. Den cookie-relaterade informationen används inte för att identifiera dig personligen och mönsterdata är helt under vår kontroll. Dessa cookies används inte för något annat ändamål än de som beskrivs här.

Så här kontrollerar du cookies

Du kan styra och/eller ta bort cookies som du vill – för detaljer, se https://aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras. Om du gör detta kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Upptäck kraften med DITTOO – Kompletta webblösningar för alla dina behov.

Menu

Registrera konto